Download
Số trang: 45

Tìm hiểu quy trình sản xuất bia hơi tại công ty CP bia Sài Gòn- Hà Nội

Lượt xem:308

Download:2

Cấp: Đại học

Chuyên mục: Công nghệ thực phẩm

Trường:Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Trang:/ 45