Download
Số trang: 18

Phân tích các đặc điểm của nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này trong việc vận dụng các nguyên tắc đó trong thực tiễn quản lý hành

Lượt xem:1365

Download:2

Cấp: Đại học

Chuyên mục: Ngành luật

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Trang:/ 18