Download
Số trang: 61

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay trực tuyến liền nét

Lượt xem:593

Download:5

Cấp: Đại học

Chuyên mục: Ngành công nghệ thông tin

Trường:Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Trang:/ 61