Download
Số trang: 50

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay trực tuyến liền nét

Lượt xem:423

Download:4

Cấp: Đại học

Chuyên mục: Ngành công nghệ thông tin

Trường:Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Trang:/ 50